വാഹനാപകടത്തിൽ SFI വനിതാ നേതാവിന് ധാരുണന്ധ്യം

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വച്ച് ഇന്നലെ നടന്ന വാഹന അപകടത്തിലാണ് SFI വനിതാ നേതാവിന് ദാരുണ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്..! അനഘ പ്രകാശ് ആണ് മരിച്ചത്.! ഓടിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ ബസ്സിന് പുറകിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 The Pen News - WordPress Theme by WPEnjoy